Tìm sản phẩm phù hợp

Bộ lọc:

Điều khiển
 • Cảm ứng chạm
Số vòi
 • 1 vòi
 • 2 vòi
Số cấp lọc
 • 8
 • 10
 • 11
Khối lượng
 • 8 - 15 kg
 • 16 - 25 kg
 • 26 - 35 kg
Công suất lọc
 • 15L/giờ
 • 12L/giờ
 • 20L/giờ
Vòi nóng lạnh tích hợp
 • Có tích hợp
Vị trí đặt
 • Để gầm
 • Tủ đứng
Khoảng giá
 • Từ 5 - 7 triệu
 • Từ 7 - 10 triệu
 • Trên 10 triệu
Đã chọn 0

RO Để Gầm

Hệ thống phân phối

Tìm kiếm hệ thống phân phối sản phẩm gần bạn nhất