Tìm sản phẩm phù hợp

Bộ lọc:

Loại tủ
  • Loại làm lạnh trực tiếp
  • Loại làm lạnh gián tiếp
Tính năng
  • Tủ lạnh Inverter
  • Tủ lạnh thường
Dung tích
  • Dưới 100L
  • Từ 100L - dưới 150L
  • Từ 150L - dưới 200L
  • Trên 200L
Đã chọn 0

Trên 200L

3 sản phẩm
Download Catalogue:

Tủ lạnh ngăn đá trên

Dung tích 209L

Làm lạnh gián tiếp

Công nghệ Non-Inverter

KT tổng (RxCxS): 549x1435x616 mm

Tủ lạnh ngăn đá trên

Dung tích 209L

Làm lạnh gián tiếp

Công nghệ Inverter

KT tổng (RxSxC): 549x616x1538 mm

Tủ lạnh ngăn đá trên

Dung tích 209L

Làm lạnh gián tiếp

Công nghệ Non-Inverter

KT tổng (RxCxS): 549x616 x1538 mm

Hệ thống phân phối

Tìm kiếm hệ thống phân phối sản phẩm gần bạn nhất

Yêu cầu tư vấn

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian
sớm nhất

Họ tên không được để trống!

Số điện thoại không được để trống!

Số điện thoại không đúng định dạng!

Địa chỉ không được để trống!

Vui lòng chọn mẫu sản phẩm bạn quan tâm!

Sản phẩm không được để trống!