Tìm sản phẩm phù hợp

Bộ lọc:

Loại tủ
  • Loại làm lạnh trực tiếp
  • Loại làm lạnh gián tiếp
Tính năng
  • Tủ lạnh Inverter
  • Tủ lạnh thường
Dung tích
  • Dưới 100L
  • Từ 100L - dưới 150L
  • Từ 150L - dưới 200L
  • Trên 200L
Đã chọn 0

Trên 200L

3 sản phẩm
Download Catalogue:

Tủ lạnh ngăn đá trên

Dung tích 209L

Làm lạnh gián tiếp

Công nghệ Inverter

KT tổng (R*S*C): 549*616*1538 mm

Tủ lạnh ngăn đá trên

Dung tích 209L

Làm lạnh gián tiếp

Công nghệ Non-Inverter

KT tổng (R*C*S): 549*616*1538 mm

Tủ lạnh ngăn đá trên

Dung tích 209L

Làm lạnh gián tiếp

Công nghệ Non-Inverter

KT tổng (R*C*S): 605*1447*665 mm

Hệ thống phân phối

Tìm kiếm hệ thống phân phối sản phẩm gần bạn nhất