Tìm sản phẩm phù hợp

Bộ lọc:

Kiểu tủ
 • Tủ mát 1 cánh
 • Tủ mát 2 cánh
 • Tủ mát trực tiếp
 • Tủ mát gián tiếp
Dung tích
 • Từ 100 L đến dưới 200 L
 • Từ 500 L đến dưới 800 L
 • Từ 200 L đến dưới 500 L
 • Trên 800 L
Dàn lạnh
 • Đồng
 • Nhôm
 • Hợp kim
Công nghệ
 • Kính Low E hai lớp kèm khí Argon tiết kiệm điện năng
 • Công nghệ làm lạnh gián tiếp NO FROST
 • Hệ thống sưởi kính chống đọng hơi nước
 • Điều khiển điện tử hiển thị nhiệt độ
 • Bảng điện tử cảnh báo mất nhiệt
 • Quạt gió
 • Khay chứa
Đã chọn 0

Tủ mát Hoà Phát

 Tủ mát Hòa Phát là sản phẩm của Công ty Điện lạnh Hòa Phát – thương hiệu đã có hơn 20 năm phát triển trên thị trường điện lạnh. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với nhiều tính năng nổi trội như: Làm lạnh nhanh, Thiết kế hiện đại phù hợp với mọi không gian, Kính chụi lực 2 lớp được hút chân không, có hệ thống sưởi kính tăng khả năng giữ nhiệt và hạn chế tối đa đọng sương trên cánh tủ.

Tất cả Tủ mát Hoà Phát
Tủ mát trực tiếp
Tủ mát gián tiếp
12 sản phẩm
Download Catalogue:

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 812 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 1000 x 2059 x 741.5 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 723 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 900 x 2059 x 741.5 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Tủ mát trực tiếp

Dung tích thực 280 lít

Dàn nhôm - On/Off

KT tổng (RxCxS): 620 x 1888 x 610 mm

Kính LowE 2 lớp, khí Argon

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 280 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 620 x 1888 x 610 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 242 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 570 x 1888 x 595 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 195 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 570 x 1638 x 595 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 723 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 900 x 2059 x 741.5 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 526 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 900 x 1880 x 641.5 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 812 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 1000 x 2059 x 741.5 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 526 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 900 x 1880 x 641.5 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Tủ mát trực tiếp

Dung tích thực 242 lít

Dàn nhôm - On/Off

KT tổng (RxCxS): 570 x 1888 x 595 mm

Kính LowE 2 lớp, khí Argon

Tủ mát trực tiếp

Dung tích thực 195 lít

Dàn nhôm - On/Off

KT tổng (RxCxS): 570 x 1638 x 595 mm

Kính LowE 2 lớp, khí Argon

12 sản phẩm
Download Catalog:

Tủ mát trực tiếp

Dung tích thực 280 lít

Dàn nhôm - On/Off

KT tổng (RxCxS): 620 x 1888 x 610 mm

Kính LowE 2 lớp, khí Argon

Tủ mát trực tiếp

Dung tích thực 242 lít

Dàn nhôm - On/Off

KT tổng (RxCxS): 570 x 1888 x 595 mm

Kính LowE 2 lớp, khí Argon

Tủ mát trực tiếp

Dung tích thực 195 lít

Dàn nhôm - On/Off

KT tổng (RxCxS): 570 x 1638 x 595 mm

Kính LowE 2 lớp, khí Argon

12 sản phẩm
Download Catalog:

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 812 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 1000 x 2059 x 741.5 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 723 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 900 x 2059 x 741.5 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 280 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 620 x 1888 x 610 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 242 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 570 x 1888 x 595 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 195 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 570 x 1638 x 595 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 723 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 900 x 2059 x 741.5 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 526 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 900 x 1880 x 641.5 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 812 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 1000 x 2059 x 741.5 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Tủ mát gián tiếp (No Frost)

Dung tích thực 526 lít

Dàn đồng - On/Off

KT tổng (RxCxS): 900 x 1880 x 641.5 mm

Kính LowE 2 lớp, Khí Argon

Hệ thống phân phối

Tìm kiếm hệ thống phân phối sản phẩm gần bạn nhất

Yêu cầu tư vấn

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian
sớm nhất

Họ tên không được để trống!

Số điện thoại không được để trống!

Số điện thoại không đúng định dạng!

Địa chỉ không được để trống!

Vui lòng chọn mẫu sản phẩm bạn quan tâm!

Sản phẩm không được để trống!