Tìm sản phẩm phù hợp

Bộ lọc:

Loại tủ
  • Loại làm lạnh trực tiếp
  • Loại làm lạnh gián tiếp
Tính năng
  • Tủ lạnh Inverter
  • Tủ lạnh thường
Dung tích
  • Dưới 100L
  • Từ 100L - dưới 150L
  • Từ 150L - dưới 200L
  • Trên 200L
Đã chọn 0

Dưới 100L

6 sản phẩm
Download Catalogue:

Tủ lạnh mini

Dung tích 90L

Làm lạnh trực tiếp

Công nghệ Non – Inverter

KT tổng (RxSxC): 472x441x831 mm

Tủ lạnh mini

Dung tích 74L

Làm lạnh trực tiếp

Công nghệ Non – Inverter

KT tổng (RxDxC): 472x441x630 mm

Tủ lạnh mini

Dung tích 51L

Làm lạnh trực tiếp

Công nghệ Non – Inverter

KT tổng (RxDxC): 472x441x491 mm

Tủ lạnh mini

Dung tích 51L

Làm lạnh trực tiếp

Công nghệ Non – Inverter

KT tổng (RxDxC): 472x441x491 mm

Tủ lạnh mini

Dung tích 74L

Làm lạnh trực tiếp

Công nghệ Non – Inverter

KT tổng (RxDxC): 472x441x630 mm

Tủ lạnh mini

Dung tích 90L

Làm lạnh trực tiếp

Công nghệ Non – Inverter

KT tổng (RxSxC): 472x441x831 mm

Hệ thống phân phối

Tìm kiếm hệ thống phân phối sản phẩm gần bạn nhất

Yêu cầu tư vấn

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian
sớm nhất

Họ tên không được để trống!

Số điện thoại không được để trống!

Số điện thoại không đúng định dạng!

Địa chỉ không được để trống!

Vui lòng chọn mẫu sản phẩm bạn quan tâm!

Sản phẩm không được để trống!