Tìm sản phẩm phù hợp

Bộ lọc:

Loại tủ
  • Loại làm lạnh trực tiếp
  • Loại làm lạnh gián tiếp
Tính năng
  • Tủ lạnh Inverter
  • Tủ lạnh thường
Dung tích
  • Dưới 100L
  • Từ 100L - dưới 150L
  • Từ 150L - dưới 200L
  • Trên 200L
Đã chọn 0

Từ 100 - 150L

10 sản phẩm
Download Catalogue:

Tủ lạnh ngăn đá trên

Dung tích 120L

Làm lạnh gián tiếp

Công nghệ Non – Inverter

KT tổng (R*C*S): 490*582*1198 mm

Tủ lạnh ngăn đá trên

Dung tích 126L

Làm lạnh gián tiếp

Công nghệ Non – Inverter

KT tổng (R*C*S): 490*582*1298 mm

Tủ lạnh ngăn đá trên

Dung tích 147L

Làm lạnh gián tiếp

Công nghệ Non – Inverter

KT tổng (R*C*S): 490*582*1418 mm

Tủ lạnh ngăn đá trên

Dung tích 120L

Làm lạnh gián tiếp

Công nghệ Non – Inverter

KT tổng (R*C*S): 490*582*1198 mm

Tủ lạnh ngăn đá trên

Dung tích 126L

Làm lạnh gián tiếp

Công nghệ Non – Inverter

KT tổng (R*S*C): 490*582*1298 mm

Tủ lạnh ngăn đá trên

Dung tích 147L

Làm lạnh gián tiếp

Công nghệ Non – Inverter

KT tổng (R*C*S): 540*1425*625 mm

Tủ lạnh ngăn đá trên

Dung tích 126L

Làm lạnh trực tiếp

Công nghệ Non – Inverter

KT tổng (R*C*S): 590*582*1198 mm

Tủ lạnh ngăn đá trên

Dung tích 147L

Làm lạnh gián tiếp

Công nghệ Non – Inverter

KT tổng (R*C*S): 540*1425*625

Tủ lạnh ngăn đá trên

Dung tích 126L

Làm lạnh gián tiếp

Công nghệ Non – Inverter

KT tổng (R*C*S): 540*1305*625

Tủ lạnh ngăn đá trên

Dung tích 120L

Làm lạnh gián tiếp

Công nghệ Non – Inverter

KT tổng (R*C*S): 540*1205*582

Hệ thống phân phối

Tìm kiếm hệ thống phân phối sản phẩm gần bạn nhất