Các đại lý phân phối của điện lạnh Hòa Phát trên toàn quốc

Mời quý khách chọn Quận/Huyện/Phường để xem điểm bán gần nhất

Phong Thổ

Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
Cửa hàng Điện Máy Vũ Long Tây Nguyên, Mường So, Phong Thổ 01659268555
Cửa hàng Điện Máy Mạnh Nhương Tây Nguyên,Mường So,Phong Thổ 0962256999

Sìn Hồ

Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
Cửa hàng Điện Máy Hà Miên Sìn Hồ - Lai Châu 0973729593

Tam Đường

Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
Cửa hàng Điện Máy Văn Sáng TT Tam Đường - Lai Châu 0986011521
Cửa hàng Điện Máy Tuân Phượng Bản Đồng Tâm, TT Tam Đường, Lai Châu 0975739036

Tân Uyên

Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
Cửa hàng Điện Máy Phúc Văn Tân Uyên - Lai Châu 0984637355
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Vụ TT Tân Uyên, Tân uyên, Lai Châu 0986041603
Cửa hàng Điện Máy Thanh Tình Tân Uyên - Lai Châu 0983778988

Than Uyên

Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Yên Khu 2, TT Than Uyên, Lai Châu 0936159055
Cửa hàng Điện Máy Cương Hương Than Uyên - Lai Châu 0898720174
Cửa hàng Điện Máy Thủy Phượng Than Uyên - Lai Châu 0915107639
Cửa hàng Điện Máy Xuân Thủy Khu 2 TT Than Uyên - Tỉnh Lai Châu 01685740265

TP Lai Châu

Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
Cửa hàng Điện Máy Quang Đông TP Lai Châu 0989668398
Cửa hàng Điện Máy Thành Trung TP Lai Châu 0978 699 629
Cửa hàng Điện Máy Đồng tâm 1 TP Lai Châu 0915224568
Cửa hàng Điện Máy Nam Việt Phường Đoàn Kết, TP Lai Châu 0915910452
Trang Tập đoàn
Gửi email
Chat với chúng tôi
Về đầu trang