Quạt điện

Tất cả Quạt điện
Quạt treo tường
Quạt đứng
3 sản phẩm
Download Catalogue:

Động cơ đồng bền bỉ

Công suất: 42W

4 chế độ làm mát

Điều khiển từ xa tiện lợi

Động cơ đồng bền bỉ

Công suất: 41W

4 chế độ làm mát

Điều khiển từ xa tiện lợi

Động cơ đồng bền bỉ

Công suất: 45W

3 tốc độ gió linh hoạt

Điều khiển từ xa tiện lợi

3 sản phẩm
Download Catalog:

Động cơ đồng bền bỉ

Công suất: 45W

3 tốc độ gió linh hoạt

Điều khiển từ xa tiện lợi

3 sản phẩm
Download Catalog:

Động cơ đồng bền bỉ

Công suất: 42W

4 chế độ làm mát

Điều khiển từ xa tiện lợi

Động cơ đồng bền bỉ

Công suất: 41W

4 chế độ làm mát

Điều khiển từ xa tiện lợi

Hệ thống phân phối

Tìm kiếm hệ thống phân phối sản phẩm gần bạn nhất

Yêu cầu tư vấn

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian
sớm nhất

Họ tên không được để trống!

Số điện thoại không được để trống!

Số điện thoại không đúng định dạng!

Địa chỉ không được để trống!

Vui lòng chọn mẫu sản phẩm bạn quan tâm!

Sản phẩm không được để trống!