Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 12 về việc thành lập công ty mới tại Đồng Nai

Ngày 28/7/2015, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua Nghị quyết số 12/NQ-NQHP về việc thành lập Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai. Cụ thể như sau: Vui lòng click vào đây để xem chi tiết Nghị quyết số 12/NQ-NQHP về việc thành lập Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai.

 

HPG

Bình luận