Công ty TNHH Điện Lạnh Hòa Phát áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong sản xuất kinh doanh

Ngày 27/02/2019, Công ty TNHH Điện Lạnh Hòa Phát đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng QUACERT  cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản ISO 9001:2015. Phiên bản này là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của tiêu chuẩn ISO 9001 được xây dựng dựa trên hai hệ thống quản lý hiện đại bao gồm hệ thống quản trị rủi ro và quản lý sự thay đổi. Phiên bản mới yêu cầu và bắt buộc hệ thống ISO phải là một giải pháp khoa học giúp doanh nghiệp kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro phát sinh từ cả bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp. Để đạt được chứng nhận ISO 9001:2015, Công ty TNHH Điện Lạnh Hòa Phát  đã tiến hành tổ chức hoạt động và thiết lập kế hoạch kiểm soát gắn với quy trình hóa tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty. Công tác kiểm tra và đo lường chất lượng cũng được quy định chặt chẽ cho từng khâu trong quá trình nghiên cứu, sản xuất, kiểm tra và  triển khai thường xuyên nhằm giảm thiểu các sai sót có thể xảy ra. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp tổng thể hóa, rà soát lại tất cả các quá trình sản xuất và các quá trình phục vụ, hỗ trợ sản xuất đang diễn ra . Đồng thời chuẩn hóa các quá trình, cách lưu trữ tài liệu, hồ sơ và cải tiến liên tục một cách có hệ thống tất cả các mặt từ quá trình đến con người để giúp Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát ngày càng hoàn thiện hơn. Việc xây dựng chính sách và mục tiêu chất lượng hàng năm  là công cụ định hướng cho tất cả khối sản xuất và văn phòng trong Công ty để cùng nhìn về một hướng: tập trung vào chất lượng sản phẩm và phục vụ khách hàng tốt hơn. Chứng nhận ISO 9001:2015 mà Công ty TNHH Điện Lạnh Hòa Phát vừa đạt được là một vinh dự lớn, bởi điều này sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh rất lớn cho Công ty không những tại thị trường Việt Nam mà còn trên trường quốc tế. Đây cũng là thách thức cho Công ty TNHH Điện Lạnh Hòa Phát phải liên tục cải tiến máy móc, trang thiết bị kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra đáp ứng kịp thời các yêu cầu của thị trường và khách hàng. Chứng nhận 9001:2015 được cấp bởi QUACERT được công nhận trên phạm vi toàn cầu.  QUACERT là thành viên của JAS-ANZ - một trong những Tổ chức Công nhận quốc tế có uy tín nhất.
Bình luận

Yêu cầu tư vấn

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian
sớm nhất

Họ tên không được để trống!

Số điện thoại không được để trống!

Số điện thoại không đúng định dạng!

Địa chỉ không được để trống!

Vui lòng chọn mẫu sản phẩm bạn quan tâm!

Sản phẩm không được để trống!