HPG thông báo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) thông báo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau: Mời Quý vị cổ đông click vào đây để xem chi tiết Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động

HPG

Bình luận

Yêu cầu tư vấn

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian
sớm nhất

Họ tên không được để trống!

Số điện thoại không được để trống!

Số điện thoại không đúng định dạng!

Địa chỉ không được để trống!

Vui lòng chọn mẫu sản phẩm bạn quan tâm!

Sản phẩm không được để trống!