"


HPG thông báo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) thông báo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau: Mời Quý vị cổ đông click vào đây để xem chi tiết Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động

HPG

Bình luận
Trang Tập đoàn
Gửi email
Chat với chúng tôi
Về đầu trang