Nội thất Hòa Phát thông báo bổ nhiệm cán bộ

Công ty CP Nội thất Hòa Phát thông báo quyết định bổ nhiệm cán bộ phòng Kế hoạch vật tư, cụ thể như sau: Điều 1: Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Trang giữ chức vụ Phó Phòng kế hoạch vật tư từ này 15/7/2015

Điều 2: Quyền hạn và trách nhiệm:

Quyền hạn:

- Kết hợp với Trưởng phòng điều hành mọi hoạt động của Phòng Kế hoạch vật tư.

- Đề đạt các vấn đề liên quan đến công việc, nhân sự, lương thưởng....của CBNV Phòng Kế hoạch vật tư tới Giám đốc Công ty.

Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc Công ty về các công việc đã được phân công.

- Thực hiện các công việc khác theo Văn bản mô tả công việc tại vị trí Phó phòng Kế hoạch vật tư.

Công ty CP Nội thất Hòa Phát trân trọng thông báo tới các công ty thành viên Tập đoàn và các đối tác được biết để tiện liên hệ công việc.

 

Công ty CP Nội thất Hòa Phát

Bình luận

Yêu cầu tư vấn

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian
sớm nhất

Họ tên không được để trống!

Số điện thoại không được để trống!

Số điện thoại không đúng định dạng!

Địa chỉ không được để trống!

Vui lòng chọn mẫu sản phẩm bạn quan tâm!

Sản phẩm không được để trống!